Blast Powercore Accessories

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

PDF-000383-05 R01

15 Novembre 2019

Moet door een gekwalificeerd elektricien overeenkomstig alle nationale en lokale elektrische verordeningen worden geïnstalleerd.
Ga voordat u dit product installeert, eerst naar de productpagina op www.colorkinetics. com voor de meeste recente versie van de installatie-instructies. Vanwege voortdurende verbeteringen en innovaties kunnen de installatie-instructies zonder bericht gewijzigd worden.

  1. Controleer alle ontvangen componenten

  2. Was en droog nadien: omhulsel, glasoppervlakte en de Spread Lens. Gebruik hiervoor een mild schoonmaakmiddel dat geen krassen veroorzaakt.

  3. Bepaal waar u de Spread Lens en andere accessoires wilt plaatsen

    Stapelvolgorde van meerdere accessoires
Verbindingslengte voor Blast-accessoires
Enkele opstellingen van de accessoires

Verspreid lens en sierring

Ventilatiekoepel

Schitteringscherm

Schitteringscherm

Rock Guard

  1. Lock Spread Lens en Trim Ring

Stand omhoog
Draaimomentserie van 6 schroeven
Gebruik alleen 4 mm hex handgereedschap om armaturen te vergrendelen (door de klant geleverd). Koppelinstelling: maximaal 3,4 N-m (30 In-lbs).
  1. Draai de laatste accessoires vast met 4 hoekschroeven

Complete installatie van accessoires voor het afronden van de installatie van het armatuur.
Draaimomentserie van 4 schroeven
Gebruik alleen 4 mm hex handgereedschap om armaturen te vergrendelen (door de klant geleverd). Koppelinstelling: maximaal 3,4 N-m (30 In-lbs).
Probeer geen armaturen aan te brengen of te gebruiken voordat u de plaatsingsinstructies en veiligheidslabels hebt gelezen en begrijpt.
Gebruik een armatuur niet indien de lens, behuizing of voedingkabels zijn beschadigd.
Bij armaturen is een risico op schokken door lijnspanning aanwezig en armaturen bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer armaturen niet open te maken.

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed.

www.colorkinetics.com


How did we do?


Powered by HelpDocs